Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

1. Ταυτότητα.
Τίτλος: «Είναι- Φαίνεσθαι» στην Ελένη του Ευριπίδη.
Δημιουργός: Γκούβα Κων/να, καθηγήτρια Φιλόλογος.
Πρόταση για διδασκαλία στην τάξη.
Πεδίο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Διδακτικό αντικείμενο: Δραματική
Ποίηση-Ελένη του Ευριπίδη, Ενότητα: Β΄ σκηνή του Προλόγου στίχοι 83-191.
Τάξη: Γ΄Γυμνασίου.
Χρονική διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες.
Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή: Σύνδεση με Διαδίκτυο,
εξοικείωση με βασικά εργαλεία ΤΠΕ, χρήση ανοιχτών διερευνητικών
περιβαλλόντων, εγκατάσταση και χρήση Λογισμικών (Θύμησις- Όμηρος).


2. Σύντομη περιγραφή (περίληψη).
Επιχειρείται να γίνει παράλληλη «ανάγνωση» του αποσπάσματος του σχολικού εγχειριδίου, με κείμενα της Αρχαίας( Ιλιάδα) και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Ελένη του Σεφέρη, του Ρίτσου κ.α ), με εικαστικό υλικό τόσο από το σχολικό εγχειρίδιο όσο και από το Διαδίκτυο, με εστίαση στις έννοιες είναι-φαίνεσθαι.Οι μαθητές αφού βρουν τις πληροφορίες, τις αξιολογήσουν, τις συγκρίνουν, στη συνέχεια θα πρέπει να τις καταγράψουν σε κείμενο ηλεκτρονικής μορφής στον επεξεργαστή κειμένου (word ), να τις παρουσιάσουν στην τάξη και στη συνέχεια μέσα από τη σύνθεση των αποτελεσμάτων να λειτουργήσουν ως σκηνοθέτες και σκηνογράφοι δημιουργώντας μια παράσταση με θέμα το «είναι και το φαίνεσθαι».

3. Στόχοι- Σκεπτικό
Γενικοί Στόχοι:
Γενικότερα με τη διδασκαλία της Ελένης επιδιώκεται οι μαθητές
1) να συνδέσουν την τραγωδία με τη λογοτεχνική παράδοση που έχει δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπο της Ελένης: Ομηρικό έπος, αρχαία λυρική ποίηση, Ηρόδοτος, τραγωδίες του Τρωικού κύκλου,
2) να γνωρίσουν από πιο κοντά ως άνθρωπο τη γυναίκα- σύμβολο, να προσλάβουν μια διαφορετική εκδοχή του μύθου στην οποία βασίζει την πλοκή της τραγωδίας του ο Ευριπίδης και παράλληλα να κατανοήσουν το φαινόμενο των παραλλαγών του μύθου, οι οποίες μπορούν να δείξουν επίσης σχέσεις της επικής και της δραματικής ποίησης,
3) να αντιληφθούν τη μεγάλη σημασία που δίνει το έργο στην επινοητικότητα και τους τρόπους που βρίσκει το ανθρώπινο μυαλό, για να ξεπερνά την κάθε απειλή, καθώς η υπέρβαση των δυσκολιών οφείλεται αποκλειστικά σε τρόπους που εφευρίσκει η ανθρώπινη λογική.
Ειδικοί στόχοι της ενότητας

Γνωστικοί:
1) Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με την αρχαία και σύγχρονή τους λογοτεχνική παραγωγή για ένα θέμα που απασχόλησε τον άνθρωπο, εμβαθύνοντας μέσα από την παράλληλη ανάγνωση,

2) να γνωρίσουν τα κατά ποιόν μέρη της τραγωδίας και πώς αυτά λειτουργούν στη συγκεκριμένη ενότητα.

3) να γνωρίσουν την αξία του λόγου και της θεατρικής πράξης,

4) να διαπιστώσουν διαφορές της θεατρικής πράξης, (σκηνογραφία, σκευή, τεχνολογικός εξοπλισμός) ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα.

Παιδαγωγικοί:
1) Να εργαστούν ακολουθώντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο.
2)Να ασκήσουν την κριτική τους ικανότητα και την παρατηρητικότητα.
3) Να δημιουργηθούν συνειρμοί που θα ενεργοποιήσουν τις προσληπτικές τους ικανότητες, καθώς και συλλογισμοί και προβληματισμοί.
4) Να βιώσουν τη χαρά της δημιουργικότητας ασκώντας παράλληλα και τη φαντασία τους λειτουργώντας ως σκηνοθέτες, σεναριογράφοι, σκηνογράφοι κ.α.

Τεχνολογικοί:
1) Να ασκηθούν οι μαθητές στην εργασία σε ανοιχτά και κλειστά περιβάλλοντα μάθησης,
2) να αναπτύξουν δεξιότητες για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και να εξοικειωθούν με τον επεξεργαστή κειμένου ( τεχνικός γραμματισμός).
3) Να καταλάβουν την αξία της τεχνολογίας ως μέσο για πληροφόρηση, δημιουργική εργασία και διασκέδαση.

4. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης.
Αφετηρία:
Οι μαθητές θα οδηγηθούν στην αίθουσα Πληροφορικής. Εκεί θα γίνει μία σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα μέσα από ερωτήσεις του καθηγητή και στη συνέχεια ανάγνωση των στίχων 83-191 (Β΄Σκηνή προλόγου –Ελένη Ευριπίδη) από το σχολικό εγχειρίδιο.
Ενδεικτική κατανομή του χρόνου :
Στη συνέχεια και για μία (1) διδακτική ώρα οι μαθητές αφού χωριστούν σε ομάδες (έτσι η σκέψη κάθε μαθητή της κάθε ομάδας ανατροφοδοτεί τη σκέψη των υπόλοιπων μαθητών της ομάδας κι έτσι το τελικό προϊόν της εργασίας θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των μελών της ομάδας) κατά την κρίση του διδάσκοντα θα αναλάβουν συγκεκριμένες εργασίες των οποίων τα αποτελέσματα θα τα παρουσιάσουν στην ολομέλεια κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα κατά την οποία θα γίνει η σύνθεση όλων των εργασιών, ώστε να προκύψει μία νέα εργασία που θα παρουσιάζει τα συγκεντρωτικά συμπεράσματα.
Ρόλος του διδάσκοντα: καθοδηγητικός.
Εργαλεία-Πηγές που θα χρησιμοποιηθούν: επεξεργαστής, Διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης, συγκεκριμένα λογισμικά.
Δραστηριότητες των μαθητών: Εργασία κατά ομάδες, έρευνα των πηγών, παραγωγή προσχεδιασμένου προφορικού και γραπτού λόγου με μορφή σημειώσεων, παρουσίαση στην τάξη. Ειδικότερα:
Α΄ ΟΜΑΔΑ:
Προτεινόμενη βιβλιογραφία
• Ανδριανού Ε. - Ξιφαρά Π., Εισαγωγή στο Αρχαίο Θέατρο, ΕΑΠ, (Πάτρα, 2001).
• Lesky Al., Η τραγική ποίηση των αρχαίων Ελλήνων, Τομ. Α΄, Αφοί Κυριακίδη, (Θεσσαλονίκη, 1981)
• Λιγνάδης Τ., Το ζώον και το τέρας: Ποιητική και υποκριτική λειτουργία του αρχαίου ελληνικού δράματος, Ηρόδοτος, (Αθήνα, 1988),
• Vernant, J.P. - Naquet P.V., Μύθος και Τραγωδία στην Αρχαία Ελλάδα, Δαίδαλος-Ι. Ζαχαρόπουλος, (Αθήνα 1988).
• Wiles, David, Tragedy in Athens, Cambridge University Press, (London 1997

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2008

Aν και δεν είμαι διόλου βέβαιη ότι, αν θα άκουγες το συγκρότημα, θα σου άρεσε, μια που ο τίτλος είναι πολύ σχετικός και σήμερα είμαι σε διάθεση να μιλάω με μουσικές, το ανεβάζω.Όλα καλά
Stav
ento, "Γρίφος"

Όλα καλά θα πάνε , μη μου στεναχωριέσαι
Να δεις καλά θα πάνε , καθόλου μη χαλιέσαι
Στραβά κι αν σε κοιτάνε , κάποτε θα ισιώσουν
γι’αυτό υπάρχει ο ήλιος , οι πάγοι τους θα λιώσουν.

Όλα καλά θα πάνε , βγάλανε τα όνειρα φτερά πετάνε
μέσα σ’ ουρανούς σαν τους αλήτες γυρνάνε
και σε σκέψεις που τα ‘χουν μόνο χωράνε.

Κάνουνε στάση σε μέρη που ομορφιά τα κεντάνε
και πάλι βούρ στον πατσά ξανά ορμάνε.
Λίγο πικραίνονται απ΄ το φαρμάκι που γεύονται
κι αν πέσουν κάτω εκεί στέκονται , ποτέ δεν σέρνονται
Ώσπου να σκάσει μια σκέψη πιο όμορφη και πιο καθάρια
για να τα στείλει ξανά στα ουράνια με περίσσεια αντοχή και περηφάνια.
Πετάνε και τραγουδάνε πως όλα καλά θα πάνε.

Όλα καλά θα πάνε , τα όνειρα πετάνε,
στον ουρανό γυρνάνε κι αν τα ΄χεις σου μιλάνε
Κι όλα καλά πηγαίνουν κι όλα καλά θα πάνε,
φαρμάκια κι αν πετάνε, στα μούτρα τους γυρνάνε.
Μη μου στεναχωριέσαι καθόλου μη χαλιέσαι
κι αν σκάσουνε και μπόρες θα μείνουνε για ώρες.
Μετά θα ξαναφύγουν κι όλα καλά θα είναι,
κι όλα καλά θα πάνε , όλα καλά θα πάνε.

Όλα καλά θα πάνε, άκουσε τα αστέρια σιγοτραγουδάνε.
Έρχονται στον ύπνο μας για ώρες μας μιλάνε
και φεύγουν όταν τα κοκόρια ξυπνάνε.
Αρχίζουμε όλοι μας τότε σαν ρόδες να κυλάμε,
ψάχνοντας να ανταμώσουμε αυτά που τραγουδάμε.
Κάνουμε παύση… όταν οι κόποι την πόρτα μας χτυπάνε
και τα βάσανα εμπόδιο μας κρατάνε.
Μα δε μασάμε, έχουμε μάθει στη ζωή να πολεμάμε
Δεν χαλιόμαστε όταν οι ρυτίδες μας κεντάν τα μάτια
το ΄χουν ανάγκη στον ουρανό να κοιτάνε
κι εμείς ανάγκη να πιστεύουμε πως όλα καλά θα πάνε.

Όλα καλά θα πάνε , τα όνειρα πετάνε
ευρώ κι αν δεν υπάρχουν καθόλου δεν μασάμε.
Την άκρη θα την βρούμε, τα χέρια μας αντέχουν
Τα νιάτα είναι όμορφα μονάχα όταν τρέχουν
Φίλε πάτο κι αν πιάσεις, καθόλου μη τα χάσεις
για λίγο είναι τα δύσκολα μετά θα τα ξεχάσεις .
Αγόρασε ένα στρέμμα στον ουρανό για να ΄χείς
με τα όνειρα σου εκεί ψηλά μονάχα να υπάρχεις.

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Τελικά κι εγώ μπήκα στην οικογένεια των blogger!Γεια σας! Αν και ο τίτλος του blog παραπέμπει ίσως σε ένα άτομο που είναι αισιόδοξο και χωρίς άγχος, η αλήθεια είναι ότι αγχώνομαι πάρα πολύ για τα πάντα, από τα πιο ασήμαντα έως τα πιο σημαντικά. "Τι να μαγειρέψω σήμερα;" "Κλείδωσα το αυτοκίνητό μου;" "Τι θα γίνει για το περιβάλλον;" "Θα περάσω τις εξετάσεις πιστοποίησης;" Το αποτέλεσμα είναι ότι γίνομαι υστερική και αγχώνω και όλους όσοι είναι στο άμεσο περιβάλλον μου. Από μικρή δραματοποιούσα και μεγαλοποιούσα κάθε πρόβλημα. Το πώς κατάφερα να φτάσω ως εδώ είναι ένα μυστήριο. Για τα προβλήματα όμως που αφορούν άλλους είμαι πιο ψύχραιμη και δίνω τις κατάλληλες συμβουλές. Τελικά μέχρι και η ιδέα ότι θα δημιουργούσα το δικό μου ιστολόγιο μου φαινόταν πάρα πολύ δύσκολη. Ευτυχώς όμως είχα μια πολύ καλή και υπομονετική δασκάλα, την οποία ευχαριστώ γι΄αυτό.